نشست نقد و بررسی کتاب وسعت طراحی خط

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آقای دکتر حمید رضا شعیری -دکترای معنا شناسی از کشور فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وعضو هیئت مدیره انجمن سمیوتیک فرانسه ونماینده ایران در انجمن جهانی سمیوتیک وموفق به کسب نخل آکادمیک فرانسه در 2014

نشست نقد و بررسی کتاب وسعت طراحی خط
باحضور:
آقای دکتر حمید رضا شعیری -دکترای معنا شناسی از کشور فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وعضو هیئت مدیره انجمن سمیوتیک فرانسه ونماینده ایران در انجمن جهانی سمیوتیک وموفق به کسب نخل آکادمیک فرانسه در 2014
خانم دکتر میترا معنوی راد -عضو هیئت علمی رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر ودانشگاه الزهرا
آقای دکتر بهنام زنگی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس رئیس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران ورئیس انتشارات مهر نوروز وناشر کتابوسعت طراحی خط

 

 


Image

آدرس دبیرخانه:  تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه دوم ، اتاق ارشد 2

تلفن: 8047050-0912

کد پستی: 1993893973

پست الکترونیکی: Info@avoa.ir

تمامی حقوق برای انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران محفوظ است.