English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

مشاهده خبر
تلاقی عرصه هنر امروزبا گذشته از عماد الکتاب تا استاد علی راهجیری وسه دهه تلاش اکرم هادی درخلق وابداع هنر طراحی خط. 25آذرماه 1398

 

 

 

تلاقی عرصه هنر امروزبا گذشته از عماد الکتاب تا استاد علی راهجیری وسه دهه تلاش اکرم هادی درخلق وابداع هنر طراحی خط

استاد علی راهجیری از پژوهشگران وخوشنویسان طرازاول وتاثیر گذار کشوردر شش دهه اخیرهستند، به گفته استاد امیراحمد  فلسفی در بزرگداشت استاد علی راهجیری در14مرداد 1398در موزه خوشنویسی ایران "سه پژوهشگر دراین عرصه ودر دوران کنونی می توانیم نام ببریم مرحوم دکترمهدی بیانی،مرحوم استاد حبیب ا..فضائلی واستاد علی راهجیری هستند " .

 استاد راهجیری  لقب زبده الکتاب را از استادش علی اکبرخان کاوه که وی  ازشاگردان عماد الکتاب بوده،گرفته است  علاوه بر استاد علی اکبرخان کاوه ایشان استادان بزرگ دیگری داشته اند از جمله علی عبد عاصی گیلانی،میرزا محمد خان فرزیب (کجوری سابق )،میرزا حسن زرین خط، ابوالمکارم نجد الدین نصیری امینی تهرانی، استاد سید حسین وسید حسن میر خانی و استادابوالفضل موسوی کجوری مازندرانی که همگی آنان نیز از شاگردان عماد الکتاب بوده اند،می توانیم بگوییم که ایشان هم اکنون جانشین علی اکبر خان کاوه هستند وآثارشان کم نظیر  ودر تعلیم نقطه ریزی سنتی کسی جز ایشان وجود نداردو تنها بازمانده استادان قدیم بقیه الماضین وخیر الموجودین می باشند

حاصل چندین دهه فعالیت هنری این استاد بزرگ  23جلد کتاب به خط خوش نستعلیق وشکسته ، تاریخ خط وزندگی عمادالکتاب وسه جلد تذکره خوشنویسان ایران است وی را در تعلیم خوشنویسی و وشناخت ابزار  باعنوان دانشنامه خوشنویسی یاد می کنند ایشان ضمن آنکه استاد وپژوهشگری بزرگ وکم نظیر در عرصه خوشنویسی وخط هستند همچنین به زیور اخلاق وانساندوستی آراسته و بسیار متواضع وساده زیست هستند  ومعتقدند د رخط باید خود بینی وخود خواهی را ازخود دورکرد تا رستگاری به دست آید از ابتداوهم اکنون که در 81سالگی هستندهمین روش ومنش ایشان در طول زندگی پربارشان  بوده است.همچنین  از ایشان سه جلد کتاب درزمینه شرح حال خوشنویسان ایران وجود دارد در جلد سوم کتاب خوشنویسان ایران به نمایش آثار ونوشتن تذکره اکرم هادی پرداخته است معتقد است  با آنکه سنت گرا هستم وخیلی در مورد خط تعصب دارم تا آثارایشان رادیدم شیفته وعلاقمند شدم وی را از نخبگان واقعی ومبتکران ونوآوران عرصه هنرمی دانم وبه حدی برایم جالب وجاذب آمد که حدی بر آن متصور نیست برای تنوع کتاب وخروج از یکنواختی وزینت جلد سوم موافقت چندین اثروامتیاز آن را گرفتم که درکتاب دردست چاپ منتشر شود بیگمان جلد سوم با این مشخصات جایگاه ومشتریانی خاص پیدا خواهد کرد این آثار درتقویت کتاب اثر بسزایی خواهد داشت  همچنین عنوان می دارند که فضا ی خط  وخوشنویسی نیاز به تحول دارد تا هنرمندان وخوشنویسان به جستجو  در عرصه های جدید بپردازند واین سیر و تحول علاقمندان دیگری را در آینده به خود جلب نموده  ودنیای هنر فضاهای جدید وتازه را تجربه کند اما بسیار مهم است که هنرهای جدید ارتباطش با گذشته وآثار بزرگان خوشنویسی حفظ شود

استادعلی راهجیری نمونه ای برجسته از هنرمندان پیشکسوت این کشوراست که  دستاوردی بی نظیر از دانش گذشته را با خود همراه دارد وشناخت از عرصه های جدید وتاثیر گذار، ناشی از تجربیات واندوخته های پربار وی در چند دهه پژوهش های عملی ونظری ایشان است که پذیرش فضاهای نوین وساختار شکن  طراحی خط های اکرم هادی را نمونه ای ازلزوم تغییردر عرصه هنر خط  در دنیای معاصرمی داند

 اکرم هادی طراحی خط رااز سال 1370با پشتکار فراوان وبا کسب اندیشه های گذشتگان  پی گرفت وبا خلق هزاران اثر از این شیوه آن را در سال 1390با عنوان کتابی به نام حضرت علی ع  به جامعه هنری معرفی نمود وی باتحمل مرارت ها به منظور رسیدن به دنیایی جدید درعالم هنر وبا برگرفتن از دانش خوشنویسی ،فضایی گسترده را ایجادکرد که می تواند چراغ راه درهنر خط وخوشنویسی وهمچنین بهره گیری از آن  در کلیه شاخه های تجسمی باشد از فرم های سنتی تا ساختارهای کاملا نوین وبرخوردار ازاندیشه های نمادین،این است آن طراحی خطی که از جانب وی بعد از 30سال پشتکاروخلق آثار فراوان معرفی نموده است برگرفتن این شیوه با تمامی اندیشه هایی که در این شیوه نهفته است  نیازمند شناخت کلیه فراز وفرودها ودانش هایی است که وی برای تکامل آن در طی این سالها مورد توجه قرار داد ه است قابل ذکر است که عدم درک دانش های برگرفته د رخلق این شیوه ،نتیجه ای کامل از آن را بدست نمی دهدوترجمانی روبنایی ازطراحی را درخط ،که توسط بعضی از علاقمندان این شیوه،که تنها بر اساس مطالبی چند که  در شبکه های اجتماعی در چندسال اخیر درج کرده است که اصل این تفکر وروش خلق آن را ندارد چه برسد که برخی مبادرت به تدریس کرده اند که دراصل باعث مرگ اندیشه در این شیوه می شوند 

اکرم هادی هم اکنون نیز کتابی با عنوان وسعت طراحی خط با مقدمه آقای دکتر بهنام زنگی و با همکاری انتشارات مهر نوروزدر دست چاپ دارد

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

 

لینک مرتبط: http://www.avoa.ir
منبع: انجمن علمی هنرهای تجسمی
نویسنده خبر: سمیه دهقان
تاریخ انتشار: 1398/09/25 - 9:36
شناسنامه انجمن

 

حوزه  فعالیتهای انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی

 شامل کلیه رشته های علوم هنری در شاخه های «هنرهای تجسمی، مباحث تئوری هنرهای اسلامی، هنر ایران از باستان تا  معاصر و هنر جهان»