English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران 95

هزینه های ثبت نام  و روش پرداخت:

 

نوع شرکت

نویسنده اول

نویسنده دوم

نویسنده سوم

اهدایی

آزاد

150.000 هزار تومان

75.000 هزار تومان

30.000 هزار تومان

گواهینامه پذیرش مقاله- پوشه همایش –پذیرایی میان وعده

عضو انجمن علمی هنرهای تجسمی

75.000 هزار تومان

35.000 هزار تومان

20.000 هزار تومان

گواهینامه پذیرش مقاله- پوشه همایش –پذیرایی میان وعده

دانشجویی

100.000 هزار تومان

50.000 هزار تومان

25.000 هزار تومان

گواهینامه پذیرش مقاله- پوشه همایش –پذیرایی میان وعده

 
هزینه ثبت نام برای شرکت ورکشاپ:  برای شخص آزاد مبلغ 300.000 هزار ریال -عضو انجمن علمی هنرهای تجسمی و دانشجویی 200.000  هزار ریال و اهدایی شامل (گواهینامه پذیرش اثر - پوشه همایش  – پذیرایی میان وعده) می باشد.

تذکر: برای اعضای انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران ارائه اسکن تصویر (تمدید پرداخت عضویت سال 94-95) و برای اعضای دانشجویی ارائه اسکن تصویر دانشجویی الزامی است.

روش پرداخت هزینه ها:

برای واریز کردن مبالغ فوق ابتدا وارد سایت انجمن شده ، بخش درگاه پرداخت الکترونیک (مبلغ مورد نظر را پرداخت ) و در بخش موضوع :کلمه (جشنواره شخصیت سازی معاصر ایران ) نوشته و سپس دگمه تایید پرداخت را بزنید. (اسکن فیش پرداختی) به آدرس ایمیل جشنواره ارسال شود.   art.festival@avoa.ir

آدرس سایت انجمن: http://www.avoa.ir

آدرس ایمیل برای ارسال مقالات و مدارک مورد نیاز :   art.festival@avoa.ir