English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

خبرنامه سال 91

  خـبــرنــامــه             انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران 

سال اول،شماره4،تابستان1391                                                                                                             

موفقیت پیش رفتن است؛ نه به نقطه پایان رسیدن....

■اخبارکوتاه

گزارش سفر پلور

سفری سه روزه که با حضور جمعی از اعضاء انجمن علمی هنرهای تجسمی در تاریخ..... به روستای پلور صورت پذیرفت با فضایی دوستانه و  البته هنری که به منظور گسترش فعالیت­های ناب هنری و ایجاد امکان کسب تجربیاتی اینچنینی برای هنرمندان، ترتیب داده شد. انجمن علمی هنرهای تجسمی وعده حمایت و تداوم حرکت­هایی از این دست را داده است.