English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

خبرنامه

  خــبـــرنــــامـــه                       انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران 

                                   

سال اول،شماره2،زمستان1390                                                                        

 

... و یافتن نیکوست اما جستن نیکوتر است

«ادوارد هریوت»

 

چینش مقدمات نخستین نمایشگاه گروهی انجمن علمی هنرهای تجسمی

طی صورتجلسه (جلسه شماره6) هيئتمدیره« انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران» تاریخ: دوشنبه 3/11/1390

موارد ذیل در جلسه مطرح و به تصویب رسید:

◦نمایشگاه  اکو که  با شرکت هفده هنرمند از میان اساتید دانشگاه ها ی عضو انجمن و اساتید مدعو انجمن برگزار گردید به عنوان اولین فعالیت رسمی انجمن قلمداد می شود که دارای نقاط قوت و ضعف بود. این نمایشگاه  با مضمون آفرینش و شرکت 56 اثر نقاشی  به تاریخ 16 دیماه 1390 در محل موسسه اکو  و با همکاری ایشان برگزار گردید.

◦همچنین  درباره دومین نشست تخصصی علمی انجمن بحث شد که مقرر گردید این نشست با همان عنوان قبلی ، «نقد و نظریه پردازی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران در سه دهه اخیر » با محور یت سنت و نوگرایی برای تکمیل بحث به تاریخ  شنبه 6  اسفند برگزار گردد.

در ارتباط با تهیه  کارت عضویت انجمن صحبت شد.

پیشنهاد مرکز آفرینش های هنری  توسط آقای دکتر حسنوند مطرح شد ، قرار شد طرح کلی توسط ایشان در جلسه بعد ارائه شود.

نشست تخصصی "بررسی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران"

جلسه بررسی مبانی هنرهای تجسمی در ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 5/10/90 در سالن آنقی تئاتر دانشکده هنر دانگاه الزهرا برگزار گردید.

ابتدا سرکار خانم دکتر افضل طوسی، حاضرین در میزگرد را معرفی کردند.

سپس سرکار خانم دکتر مقبلی مبحثی را پیرامون تخیل در هنرهای تجسمی بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر سلطان کاشفی پیرامون زیبایی در هنر  سخنان خود را آغاز نمودند.

فرازهایی از سخنان ایشان به این شرح است:

هگل تفاوتی میان موسیقی و نقاشی را بیان می­کند

واژه مدرن به واژه  یونانی قدیم مدیسم بر می گردد که به معنی تازه است.

آنچه که زیربنای خلاقیت را به وچود می آورد ارزش های تخیل و تجسم است که ارزش های هنر شرق را نیز به وجود می آورد.

در هندوستان رانات تاگور هدایت هنرمندان مملکت خود را به عهده می گیرد و می گوید که شما باید یکسره سنت را فراموش کنید و این بلوایی در هنر هندوستان بوجود می آورد زیرا آنها حاضر نبودند از سنت های خود دست بردارند.

سرکار خانم دکتر موسوی لر ادامه سخن را به دست گرفتند و مقاله ای پیرامون سنت و مدرنیته را ارائه نمودند.

ایشان در پایان به تقلید هنرمندان از آثار دیگر به عنوان یک ضعف و نقیسه در هنر مدرن اشاره نمودند.

آقای دکتر سلطانی با اشاره به سنت گرایی آری و سنت زدگی خیر، سخنان خود را آغاز نمودند. ایشان ادامه دادند که نگاه به سنت نگاهی کنار گذاشتنی نیست بلکه هر روز نگاه جدیدی را به خود می گیرد و هنرمندان هر روز دارای خلق های جدیدی هستند که ریشه در سنت هایشان دارد.

عرصه هایی وجود دارند که هنر ایران بر آن بنا شده است: عرصه اول عرصه سخن است و عرصه دوم عرصه سیما و عرصه سوم عرصه انسان است. برخلاف غرب عرصه انسان به رشد و تعالی فکر می کند. با درک این نکته که باید خالق هنری باشیم که به این تعالی فکر کند.

شکل های بیانی هنر از بحث رنگ و سمبل و نگاهی فرا واقعی بهره می گیرد .

بیستون کندن فرهاد نه کاریست عجب ...

فرهاد نقش خویش بر کوه زند ، شیرین بهانه است؛ این ها نگاههای به ظاهر متفاوتند ولی عرصه اصلی آنها یکی است.و آن عشق است.

سرکار خانم دکتر شاد در ادامه بحث نظریه در رابطه با تاریخ نقاشی هنر ایران را مطرح کردند.

طبقه بندی کلی در رابطه با مبانی هنرهای تجسمی به صورت و محتوا ، شاخصه های مختلفی را قابل بیان می نماید. هویت مداری، محدودیت جهانی، پل ارتباطی میان سنت و نو مباحثی است که هنوز دستیابی نشده اند. زیر بنا یا ساختار فرهنگی جامعه شناخته نشده و موجب آسیب کلی به هنر شده است. تفاوت تفکر ایرانی و غربی این است.

اینجا خانه را کاملا خراب می کنند و خانه جدید می سازند، حال آنکه در غرب خانه هایی وجود دارد که پایه های آن مربوط به هزار سال قبل است. این در رابطه با هنر ما نیز به چشم می خورد.  زیباشناسی، حاکم بر هنر دهه اول انقلاب بوده است، زیباشناسی شعاری، تبلیغاتی، و تشنچ آمیز عنوان شده است. کمتر به اثبات هویت ملی و مذهبی پرداخته شده است. در دهه دوم به واسطه آرامش نسبی حاکم بر جامعه، نوآوری وارد جامعه می شود و نوعی بازشناسی هویت ملی اتفاق می افتد مانند نمایشگاههای کانسپجوال آرت. در دهه سوم تقریبا ثبات نسبی ناشی از فرهنگستان های هنر و آکادمی های هنر، نوآوری های ویژه ای اتفاق می افتد. به صورت اهمیت می دهند و تا اندازه ای به محتوا هم توجه نموده است. این حرکت دوره اخیر مانند حرکتی است که در اواخر مکتب صفویه در آثار محمد زمان مشاهده می شود. ما در مکالمه با فرهنگ گدشته آن را به زمان حاضر منتقل و امروزیش می کنیم . در واقع فرزند زمان خویشتن باش ( گفته :  .... )

جناب دکتر حسنوند به فضای حاکم بر جامعه که فضایی التقاطی است اشاره نمودند که آنرا ناشی از وقوع انقلاب در 1979 و در اوج پست مدرنیسم در آمریکا دانستند.

به قول ...... انقلاب اسلامی یک انقلاب پست مدن است. حال چیزی که از دل این انقلاب باید خارج شود قطعا باید پست مدرن باشد.  همانطور که پنجاه سال پیش، مدرنیسم در ایران شکل گرفت، پست مدرنیسم هم شکل خواهد گرفت با در نظر گرفتن اندیشه های مذهبی، مارکسیستی و لائیک که وجود دارد.

التقاطی بودن مقداری ناشی از سیاست زدگی است که در کشور ما همه چیز سیاست زده است و این اجازه نمی دهد که هنر شکل واقعی خود را به دست آورد. و هنر مندان مسیر اصلی خود را پیدا کنند.

سرکار خانم دکتر افضل طوسی با اشاره به مباحث قبلی به همین مدیریت هنری در جامعه اشاره نمودند و پیشنهاد ادامه این مباحث را دادند.

ایشان نظر شخصی خود را در رابطه با هنر بعد از انقلاب، گفتند که ما لباس عاریتی را به تن هنر سنتی کرده ایم و یا هنر مدرن را لباس سنتی پوشانده ایم. این متفاوت است با التقاطی و وقتی نمایشگاه با عنوان خاصی تشکیل می شود ، لزوما قالبهایی تشکیل می شود. ایشان با نظر دکتر شاد که دهه اول را سردرگم می دانستند، مخالفت کردند و معتقدند در آن زمان هنر خالص­تر بوده است.

بحث سنت گرایی و نوآوری در جامعه ایران از دکتر نصر شروع می شود: ایشان همه نمودهای هنر را تفسیری سنتی و آسمانی می دهند. که به جای خود صادق است ولی معلوم نیست که در رابطه با هر نمایشگاه هنری صادق باشد.

در نمایشگاه های دهه اول کسی سیاست زده نبود و اتفاقات هنری که می افتاد اصلا سیاست زده نبود. عقده ادیپ می گوید باید پدر  را بکشید تا پسر پیش رود، حال آنکه برعکس ، پدر و پسر هیچ تعارضی با هم ندارند.

سنت زدگی نه ، یعنی نمی شو د که سنت را تحمیل کرد. فرق بین هنر سنتی و هنر دینی بسیار حساس است. لزوما هر هنر سنتی هنر دینی نیست.  ایشان به کتاب آقای قیصر امین پور در رابطه به سنت و مدرن ..... اشاره نمودند.

دکتر حسن وند انتقاد نمودند که چرا هنر تجسمی باید زیر پرچم شعرا قرار گیرند و نباید شعرا هنر خود را کنار گذاشته و در رابطه با شاخه های دیگر به تجزیه و تحلیل بپردازند.

خانمی پرسش نمودند که چرا بحث هنرهای تجسمی فقط در حیطه نقاشی می گردد و چقدر مناسب تر است که از تمامی رشته ها ی هنر های تجسمی مانند گرافیک و غیره ، مباحثی مطرح شود.

ما در دهه 20 تا 50 هنرمندان لایقی مانند آقای زاویه، تجویدی و غیره داشته ایم که هنر کنونی ما وام دار ایشان است. آقایان چنگیز ..... و آقای عبدالله باقری با تفاوت هنریشان به عنوان مجسمه ساز و مذهب، مباحثی را داشتند که بسیار سازنده و تأثیر گذار بوده است.

خانم دکتر شاد نقاشی را مادر هنرهای تجسمی دانستند ولی اظهار امیدواری کردند که این جلسات عاملی باشد که مبانی نظری هنرهای تجسمی را هر هنرمندی در شاخه هنری خویش جستجو و ارائه نماید.

جناب دکتر کاشفی مجددا به داستان سنت و مدرن اشاره کردند که فلسفه ای را ارائه می دهد که شامل همه هنرهای دیگر و حتی موسیقی ( از دید هگل) می شود. در گذشته معماری و نقاشی با یگدیگر پیوند داشتند. ولی تغییر نقاشی به مدرن و مثلا پاشیدن رنگ ، تدریجا از آن قالب خارج می شود.

زیبایی از واژه ای گرفته می شود که در فارسی به غلط معنا شده

اولین گروهی که زیبایی و زیبایی شناسی را شکل می دهند میگفتند که عقل گرا بوده اند و زیبایی در اثریست که از عقل ناشی شده باشد.

گروه دوم احساس را مبنا می داند

و گروه سومی شکل می گیرد که ناشی از احساس و ادراک توأم می داند.

افلاطون برای اولین بار در خارج از آتن محلی را تعیین می کند به نام آکادمی که هر کس می خواند فلسفه بیاموزد به آن جا برود.

خانمی حاضر در جلسه، در دهه های اخیر مفهوم زیبایی را دگرگون شده می دانند و خود را به عنوان یک گرافیست بی ارتباط با بیانی که در گذشته راجع به مبانی نظری صورت گرفته مبینند.

دکتر حسنوند همچنان هنر ایران را جامانده از هنر پست مدرنیسم در غرب می دانند.

غربی ها خود را ویژوال آرتیست می دانند نه نقاش و نه گرافیست. و همه کارها را هم انجام می دهند.

ایشان تأکید کردند که ما پنجاه سال از لحاظ اندیشه و کتاب از غرب عقب تریم و این با قیاس با مطالب و مقالات و مباحثی که در اینترنت وجود دارد قابل اثبات است. ایشان نقد را در کشور ما بی تأثیر بر سیاست دانستند و اظهار امیدواری کردند که این انجمن علمی هنرهای تجسی بتواند نقد و انتقاد را اشاعه دهد.

خانم دکتر موسوی لر  طبیعی دانستند که هنرمند مشتاق است که بازتاب آثار خود را از دیدگاه مسئولین ببینند. اما این نقد به هنرمند وارد است که هنرمند در رابطه با هنر خویش نمی نویسد، لازم است که سواد نقد داشته باشد و ابتدا خودش در رابطه با اثر خود بنویسد.

موضوع پدر کشی؛ جامعه ما جامعه ای سنتی است و عموما به اساتید احترام می گذاریم. هر اندیشه ای هم که وارد جامعه شود در همین مجموعه رقم می خورد. افرادی هستند که معتقدند؛ باید برای آباد شدن عده ای را از بین برد و پدر کشی کرد. اما بنده به تعامل معتقدم. ایشان به دگمیت و پس زدن های عجیب و غریب معترض شدند و گلایه کردند از فردگرایی و عدم وجود انسجام و ادامه انجمن ها.

خانم دکتر افضل طوسی ؛ هنر را یک موضوع کاملا انسانی دانستند.

معرفی بخش دوم اساسنامه انجمن

در این شماره خبرنامه، به بیان فصل دوم اساسنامه انجمن علمی هنرهای تجسمی پرداخته می شود که شامل وظايف و فعاليتهای انجمن است:

ماده 5:به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي  با  علوم هنرهای تجسمیسر و كار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

5-5-  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

نمایشگاه »آفرینش2»

بنام حضرت دوست

دومین نماشگاه انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در حالی برگزار می گردد که این انجمنِ کاملا نوپا، در آغاز راه شروع فعالیتهای هنری گروهی خود به سر می برد. از آنجایی که هدف اصلی این انجمن تلاش برای رشد هنری جامعه دانشگاهی و ایجاد ارتباط شناخت شناسانه هنرهای تجسمی با جامعه  می باشد. تشکیل نمایشگاه های هنری یکی از راه های رسیدن به این هدف است.

از این رو ...

در نمایشگاه نقاشی با عنوان «آفرینش 2 » که به همت انجمن علمی  هنرهای تجسمی در گالری بهزاد به تاریخ 29 بهمن لغایت 4 اسفند 1390برگزار می گردد، شاهد گردآمدن 57 اثر با تکنیک، ابعاد و موضوعات متنوع از 27 هنرمند هستیم به طور متوسط از هر هنرمند دو اثر ارزیابی و انتخاب شد. آثار اگرچه از نظر ساختار، اجرا موضوع مختلف هستند ولی هدف آن بود تا دراین مجموعه شاهد عملکرد هنری هنرمندان دانشگاهی از اساتید و دانشجویان باشیم. آیا برای خلق اثر هنری محدودیتی وجود دارد؟ آیا برای انتخاب موضوع می بایستی هنرمند را در فشار گذاشت؟ آیا می توان از هنرمندان انتظار داشت که همه یکجور بیاندیشند، ببینند و ابداع کنند و اثر بیافرینند. مسلما این انجمن در حال حاضر به دنبال ساختن یک مشرب هنری نیست، آنچه اهمیت دارد آزادیِ عمل، خلاقیت ، ابداع و دستاوردهای نوین هنری  هنرمندان در راستای مبانی نظری اثر است. در طول تاریخ هنر همیشه شاهد این حقیقت بوده ایم که دوره های هنری و هنرمندانی موفق بوده اند که هنرمند بر توانمندیهای هنری و نظریات شناخت شناسانه خود تاکید کرده است. نه آنکه به صورت فرمایشی و شعاری به خلق اثر دست زده باشد.

در نمایشگاه«آفرینش2» شاهد آثاری هستیم که از زبان خالق تابلوها هریک دنیایی از ایده و اندیشه را در خود نهفته دارد . رنگ، خط، فرم و ترکیب بندی ابزار بیانی ماست اما هریک از دریچه دید و نظر  خود از آن  بهره برده ایم. اگرچه کثرت بیان در این آثار وجود دارد ولی همه هنرمندان این نمایشگاه یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هویت مداری کارها در راستای حرکتهای هنری نوگرای جهان است،  تنوعی در عین یک رنگی.

اهداف انجمن بلند است و تا رسیدن به قله ی آرزوهایش می بایستی فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کند.  بدانیم برای رسیدن به راه درست برداشتن گامهای خطا اجتناب ناپذیر است. فرصت تجربه کردن و آموختن را از این انجمن نگیریم. حتی اگر این انجمن حرکتی موازی با سایر انجمن های مشابه انجام دهد، ارزش دارد، زیرا می خواهد با آزمون و خطا به رشد برسد نه با ترس و دلهره...

برای رسیدن به ایده آلها راههای مختلفی وجود دارد، حتی اگر افتان و خیزان طی طریق کنیم، بهتر از آن است که تنها مشاهده گر باشیم و ایرادگیر. خود را رهرو راهی بدانیم که با آهستگی و به پیوستگی می خواهد به سر منزل مقصود رساند و اگر در مواردی به خطا رفت با ارزیابی و نقد سازندهِ خود خطا ها را جبران کنیم. اگر در بیراهه بمانیم و اصرار بر آن داشته باشیم  بی تردید خود را دچار آسیب کرده ایم وگرنه بدانیم برای رسیدن به شاهراه اصلی گریزی از بیراهه نیست مسلما کار بی نقص وجود ندارد. بی تردید این نهال تازه سر برآورده ضعفها و نقصانهای بسیاری را در آغاز تجربه می کند. او را یاری رسانیم و اجازه تجربه گری به او بدهیم و دست و پایش را نبندیم. و محدودش نکنیم.

مخاطب عزیز از شما می خواهیم ما را حتما  ارزیابی و نقد کنید، ولی ایراد نگیرید و دلسرد نکنید چون در اول راه هستیم. ایراد گرفتن، مخرب و ویران گر است و رو به سستی می کشاند. در حالیکه  نقد، سازنده و رشد دهنده است،

بدانیدنقد شما انگیزه کار را در ما می افزاید و ما را یاری می دهدتا درست تر عمل کنیم .

تهیه و تنظیم : زهرا عیشی