English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

سومین همایش ملی 94

همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد گرافیک محیطی برگزار شد/ دکتر آناهیتا مقبلی از لزوم و اهمیت برگزاری همایش می گوید:

« همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد "گرافیک محیطی"» توسط دانشگاه پیام نور و با همت و مشارکت انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در روز های چهارم و پنجم اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش گالری آنلاین ،« همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد "گرافیک محیطی"» توسطدانشگاه پیام نور تهران و انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران  با هدف طبقهبندی علمی مبانی نظری ویژگیهای هنر معاصر ایران جهت شناساندن و معرفی آن به جهان و همچنین دستیابی به یک نظریه علمی متقن و قابل تاکید در این زمینه، در روز های چهارم و پنجم اسفند  ماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. نهاد های برگزار کننده ی این همایش بر این باورند کهبسیاری از تصمیمگیریها در زمینه هنرهای تجسمی از زیباییشناسی گرفته تا اقتصادی، سیاسی و سیاستگذاریهای فرهنگی/ هنری مستلزم دانش و اطلاعات گسترده از پژوهشهای جامعهشناسی هنر است. جامعهشناسی هنر همگام با تحولات اجتماعی چند دهه اخیر در سطح جهان دستخوش دگرگونی و تحولات گستردهای شده و دیدگاههای تازهای در این زمینه مطرح شده است از این رو  برگزارکنندگان امید دارند با پژوهشهای اندیشمندان و هنرمندان عزیز در زمینه مضامین و محورهای همایش به شرح زیر بتوانند درتدوین بخش قابل توجهی از این دیدگاههای نوین موثر باشند:

محورهای همایش:

1.        پژوهش های بنیادی و کاربردی:

روش شناسی پژوهشی در گرافیک محیطی

ارزیابی و آسیب شناسی پایان نامههای دانشگاهی، با موضوع گرافیک محیطی

ارزیابی و آسیب شناسی در سرفصل های دروس گرافیک محیطی در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی

2.        گرافیک محیطی و مطالعات بین رشته ای:

جهانی شدن و گرافیک شهری

اقتصاد و نقش آن در رشد و تعالی گرافیک شهری

میزان آشنایی هنرمندان معاصر با تکنیک ها و امکانات اجرایی در گرافیک شهری

آسیب شناسی گرافیک محیطی در دوسالانههای شهری

آسیب شناسی گرافیک شهری

محیط زیست و گرافیک شهری

3.        هویت و گرافیک محیطی:

تاثیرات گرافیک محیطی بر مخاطب

مخاطب شناسی و گرافیک شهری

گرافیک شهری در پیشرفت و توسعه فرهنگی

تجلی تفکر ایرانی  اسلامی در گرافیک محیطی

هویت ملی و مولفه های آن در گرافیک شهری

در روز نخست «همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد "گرافیک محیطی"» پس از اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم، پس از ایراد سخنرانی ریاست هیئت مدیره ی انجمن دکتر پریسا شاد قزوینی، دبیر علمی همایش دکتر آناهیتا مقبلی گزارشی را خدمت حضار ارائه داد. در ادامه خوانش مقالات برگزیده بدین ترتیب آغاز شد: دکتر عباس غفاری از دانشگاه تبریز با مقاله ای با عنوان "بررسی تاثیرات نورپردازی در گرافیک محیطی برای توسعه ی فضای گردشگری"، مریم اسلام دوست با مقاله ای با عنوان "تاثیر گرافیک محیطی متروی تهران بر فرهنگ و هویت"، سارا معیری با مقاله ای با عنوان "بررسی نقش گرافیک محیطی بر خوانایی شبکه ی گرشگردی شهری"، دکتر هانیه شیخی نارانی با مقاله ای با عنوان "تحلیل بر گرافیک محیطی با تاکید بر مبلمان شهری (مطالعه ی موردی خیابان ولیعصر تهران)" و سید صابر حسنی با مقاله ای با عنوان "تحلیل کیفیت استفاده از عناصر خوشنویسی در تابلو های هنری خط یک متروی تهران" .

به گزارش خبرنگار گالری آنلاین در روز دوم همایش نیز پس از اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم، کلیپ همایش تقدیم حضار شد و پس از سخنرانی دکتر مقبلی، دکتر عفت السادات افضلی طوسی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، دکتر کبری روشنفکر، دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت اجتماعی، سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی کردند و همچنین دکتر حیدر جهانبخشریاست بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور،دیگر سخنران این همایش بودند. سپس خوانش مقالات برگزیده بدین ترتیب آغاز شد: پگاه سالار کیا با مقاله ای با عنوان "بازتاب نقوش گیاهی دوره ی صفویه در گرافیک محیطی"، سید سعید حسینی با مقاله ای با عنوان "تحلیل تاثیر گفتمان مقاومت بر دیوار نگاره های شهر تهران"، مریم رزقی راد با مقاله ای با عنوان "بررسی مولفه های هویت ملی ایرانی در مجسمه های نوروزی"، لاله مختاری ناصری با مقاله ای با عنوان "بررسی روش نوین تبلیغاتی با رویکردی بر تبلیغات امبینت"، سارا اسمعیل پور با مقاله ای با عنوان "تحلیل گفتمان دیوار نگاره های سنتی- ایرانی ده سال اخیر در تهران" و دکتر مهسا بهنود با مقاله ای با عنوان "زبان بصری در بیلبوردهای شهری".

در پایان همايش، پس از ایراد کلیه مقالات مراسم اهدای گواهی مقالات و تقدیرنامه ها برگزار شد و همچنین از کلیه مسئولین و دست اندرکاران همایش دانشگاه پیام نور، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، ریاست محترم انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران  (سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی)، دبیر علمی سومین همایش (سرکار خانم دکتر آناهیتا مقبلی)، ریاست محترم کل دانشگاه پیام نور (جناب  آقای دکتر رستمی)، معاونت محترم آموزشی دانشگاه پیام نور (جناب آقای دکتر علی اصغر شکری)، ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان تهران (جناب آقای دکتر علی جمشیدی)، ریاست محترم مرکز پیام نور تهران شرق (جناب آقای دکتر رضا حاج حسینی)، مدیر محترم روابط عمومی سازمانپیام نور (جناب آقای مهندس محمد محسن صدر)، معاونت محترم اداری دانشگاه پیام نور استان تهران (جناب آقای حسین اکبری نسب)، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (جنابآقای دکتر حسینعلی قبادی)، ریاست محترم دانشگاه الزهرا (س)  (سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی)، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) (سرکار خانم دکتر عطرکار روشن)، معاونت محترم امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) (سرکار خانم دکتر خادمی)، ریاست محترم دانشگاه هنر و معماری پارس (جناب پرفسور محمود گلابچی)، مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی گالری آنلاین  (سرکار خانم فاطمه عبدالله زاده حسيني)، سازمان نظام مهندسی، کمیسیون انجمنهای علمی ایران وزارت علوم، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.

اعضای هیئت داوری:  دکتر پریسا شاد قزوینی- دکتر حیدر جهان بخش- دکتر آناهیتا مقبلی- دکتر مهتاب مبینی- دکتر عفت السادات افضل طوسی-  دکتر ماه منیر شیرازی –دکتر میترا معنوی راد - دکتر ساناز لیتکوهی-  آقای مصطفی خزایی- حسین اکبری نسب.

کميته سياستگذاري همايش:دکتر سيد حسن سلطاني، دکتر محمود گلابچي، دکتر محمد کاظم حسنوند، دکتر جلال الدين سلطان کاشفي، دکتر پريسا شاد قزويني، دکتر آناهيتا مقبلي، دکتر عفت السادات افضل طوسي.

دبير اجرايي همايش: مريم رزقي راد، مسئول امور سايت و دبيرخانه آنلاين همايش: مهندس ياشا زمانپور (مدير وب سايت گالري آنلاين)، همکاران سايت همايش: سيما پاک سرشت و مریم رزقی راد و اعضای کمیته ی اجرایی: رضا نيکوي سميعي، فريدون مرداني، زهرا عيشي، فريماه فاطمي.

تقدیر و تشکر به عمل آمد.

دبیر علمی همایش، دکتر آناهیتا مقبلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گالری آنلاین در خصوص برگزاری این همایش گفت:

همایش مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد گرافیک محیطی در تاریخ چهار و پنج اسفند ماه 94 برگزار شده است، کمیته ی سیاست گذاری همایش از حدود تیر ماه تصمیم گیری های خود را آغاز و عنوان محورهای همایش را انتخاب کرده و برنامه ریزی نمودند، جذب نیرو در این برنامه با هفت دانشگاه شروع شد و همچنین انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در برگزاری این همایش با دانشگاه پیام نور همکاری و مشارکت دارد و من به نمایندگی از آنجا به عنوان دبیر همایش انتخاب شدم.

پس از تعیین محورها، جلسات مختلفی برای سیاست گذاری اجرایی و تعیین تاریخ های مهم همایش برگزار شد. حوزه ی گرافیک محیطی ارتباط زیادی با فضای شهری، حوزه های معماری، اندیشه ی مبانی نظری، هویت شهری، زندگی ایران اسلامی، محیط زیست و ... پیدا میکند. اندیشمندان و فرهیختگانی که در این همایش شرکت کرده اند و مقالاتشان را ارسال نمودند از طیف بزرگی از دانشگاه ها می باشند که حدود هجده دانشکده را شامل می شود. در مرحله ی اول پژوهشگران چکیده ی مقالاتشان را از طريق وب سايت همايش ارسال نمودند و سپس با حضور داورانی از دانشگاه های مختلف بر روی آنها مراحل دقیق داوری در سطح همایش علمی و ملی انجام شد.

حداقل برای هر چکیده سه داور تعیین گردید و از میان چکیده های بسیاری که دریافت شده بود چهل الی پنجاه چکیده قابلیت ورود به مرحله ی دوم داوری همایش را پیدا کردند که از میان این مقالات سی و سه مقاله برگزیده شد.

همایش از یک چهار چوب ساختاری بدین صورت که در طی دو روز اجرا شد، برخوردار است و تعدادی از سخنرانی ها در روز اول و تعدادی هم در روز دوم ایراد شدند.

وی در ادامه افزود : تمام نیروها و نهادهای همکار از جمله اساتید دانشگاه پیام نور و انجمن علمی تجسمی با عشق و به صورت خود جوش به دلیل وجه علمی و اطلاع رسانی در کشورمان در این همایش شرکت کرده اند.

این همایش می تواند بهترین مکان برای تضارب آراء و جمع آوری افکار باشد، دانشجویان و اساتید می توانند در این همایش جمع شوند و صحبت کنند و از آنجایی که اساتید پیشکسوت حضور داشته اند می توانیم چند نسل از هنرمندان را در یک جمع داشته باشیم.

اساتید بازنشسته ی دانشگاه تهران از جمله آقای دکتر رضا مستوفی فرد، آقای دکتر سیاوش قندی و آقای دکتر جامش از دانشگاه پیام نور نیز حضور داشته اند.

همچنین از دانشگاه های متعدد الزهرا، هنر و ... و از شهرستان هایی مانند یزد، گلستان و خراسان شرکت کننده داشته ایم. چرا که این همایش مکانی برای فکر کردن و در میان گذاشتن اندیشه ها در حوزه ی گرافیک محیطی است که آسیب های شهری در آن بسیار زیاد است.

محاسن چنین محیطی برای گفتگو و به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها از نقطه نظرات خاصی که مشخصاً به وضعیت گرافیک محیطی می پردازد بسیار حائز اهمیت است.

دکتر آناهیتا مقبلی در رابطه با شیوه ی کاربردی کردن این پژوهش های علمی اظهار داشت:

ما ادعای خیلی بزرگی نداریم زیرا در تقسیم وظایف، دانشگاه به عنوان بخشی از نظام علمی مشغول به کار است که بخش اندیشه ورزی را تقویت می کند. در درجه­ی اول نهادهای اجرایی می توانند مخاطبین ما باشند و در درجه دوم ما اینجا در ارتباط با بنیان ها صحبت و چهارچوب ها را مشخص می کنیم، همچنین راهکارهایی که می تواند ارائه بشودند را پیدا می کنیم. خوشبختانه دانشگاه ها از جمله دانشگاه پیام نور در پی کاربردی کردن هنر هستند و بخش بزرگی از اندیشه ی ما در کتابخانه ها و در مجموعه مقالات علمی و نظیر اینها باقی مانده است، اینها باید منعکس شوند و رسالت ما انعکاس این اندیشه ها است.

در نهایت، دکتر آناهیتا مقبلی دبیر علمی همایش افزود : از همکاری و حضور مثبت مجموعه ی گالری آنلاین و یاری ما در برگزاری این همایش کمال تشکر را دارم.