English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

نظرسنجی ها
آیا از اطلاع رسانی سایت راضی هستید؟ آیا از اطلاع رسانی سایت راضی هستید؟
تاریخ شروع :1392/09/18
تاریخ اتمام :1395/10/30
تعداد کل آراء :8
آیا خبرنامه ها ی انجمن به ایمیل شما ارسال می گردد؟ آیا خبرنامه ها ی انجمن به ایمیل شما ارسال می گردد؟
تاریخ شروع :1392/10/15
تاریخ اتمام :1395/11/30
تعداد کل آراء :9
آیا علاقه مند هستید با مدیران انجمن از طریق سایت تماس داشته باشید؟ آیا علاقه مند هستید با مدیران انجمن از طریق سایت تماس داشته باشید؟
تاریخ شروع :1392/10/15
تاریخ اتمام :1395/12/30
تعداد کل آراء :7
آیا با پرداخت الکترونیکی حق عضویت از طریق سایت موافقید؟ آیا با پرداخت الکترونیکی حق عضویت از طریق سایت موافقید؟
تاریخ شروع :1392/10/15
تاریخ اتمام :1395/12/30
تعداد کل آراء :15
رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد انجمن به چه میزان است رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد انجمن به چه میزان است
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک و سند راهبردی انجمن مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک و سند راهبردی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :4
همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در فعالیتهای جاری انجمن همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در فعالیتهای جاری انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی و تخصصی ملی - بین المللی انجمن همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی و تخصصی ملی - بین المللی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
مشارکت و نحوه همکاری اعضا در ارائه مقاله و تاثیر محتوای نشریات انجمن مشارکت و نحوه همکاری اعضا در ارائه مقاله و تاثیر محتوای نشریات انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
میزان مشارکت اعضا در پروژه های علمی انجمن میزان مشارکت اعضا در پروژه های علمی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
مشارکت و همکاری اعضا ء در مراسم ها و بازدیدهای علمی انجمن مشارکت و همکاری اعضا ء در مراسم ها و بازدیدهای علمی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در همایش ها، سمینارها، مسابقات علمی که توسط انجمن برگزار میگردد اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در همایش ها، سمینارها، مسابقات علمی که توسط انجمن برگزار میگردد
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
15-	ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن 15- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
16-	حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن 16- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
حضور و مشارکت اعضاء در کمیته های اجرایی ،پزوهشی ، آموزشی انجمن) حضور و مشارکت اعضاء در کمیته های اجرایی ،پزوهشی ، آموزشی انجمن)
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری و یا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگزار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......) حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری و یا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگزار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......)
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :3
میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن
تاریخ شروع :1393/04/03
تاریخ اتمام :1395/04/31
تعداد کل آراء :2
میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد مدیر روابط عمومی انجمن میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد مدیر روابط عمومی انجمن
تاریخ شروع :1394/04/30
تاریخ اتمام :1395/04/31
شناسنامه انجمن

 

حوزه  فعالیتهای انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی

 شامل کلیه رشته های علوم هنری در شاخه های «هنرهای تجسمی، مباحث تئوری هنرهای اسلامی، هنر ایران از باستان تا  معاصر و هنر جهان»